Nová Zelená úsporám 2016 i pro vás

Máte v plánu investovat do zateplení, stejně jako třeba do koupě solárních kolektorů, nebo uvažujete o dalších investicích, které sníží vaše náklady na vytápění? Pokud je tomu tak, můžete využít dotace. Nejenom, že díky tomu snížíte samotnou investici, ale ta se vám také o mnoho dříve vrátí. A i když se v dotačních programech nevyznáte, není třeba zoufat.

Zelená úsporám rodinné domy – svěřte se do našich rukou

Víme, jak složitý může být první krok, spojený s projektovou dokumentací, ale i samotným podáním. Proto nemusíte složitě studovat podmínky, jelikož pro vás vše zajistíme. A to v rámci plnohodnotného vyřízení dotace. Zpracujeme pro vás projektovou dokumentaci, podáme žádost, stejně jako zajistíme i stavební dozor. To vše za přijatelné ceny:

  • Vypracování kompletního projektu včetně podání od 25 000 Kč
  • Zajištění stavebního dozoru od 5 000 Kč

A proč daných služeb využít? Jelikož i s nimi je dotace spojena. Maximální celková výše podpory může být až 25 000 Kč, maximálně však 15 procent z přiznané částky.

Státní dotace na zateplení domu má několik pravidel

Shrňme si základní pravidla do několika bodů.www.kopiornb.com Díky tomu zjistíte, jaké má dotace na zateplení bytových domů, ale i domů rodinných podmínky:

  • Požádat si můžete před zahájením, v průběhu, ale i po skončení realizace
  • Dotace je poskytována v maximální výši 50%
  • MŽP vyplácí dotaci po řádném dokončení realizace. Tomu předchází vydání Registrace a rozhodnutí

Datum pro stanovení způsobilosti výdajů je maximálně 24 měsíců před datem zaevidování vaší žádosti do informačního systému.

Kolik peněz dotace na zateplení rodinných domů nabídne?

Podívejme se společně také na informace spojené s tím, kolik peněz v rámci daného dotačního programu můžete získat. V orientaci vám pomůže tabulka maximální výše dotace, která zahrnuje i střechy, stejně jako výplně otvorů:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad eteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

 

Sledovány jsou i konkrétní podoblasti:

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

A.0

A.1

A.2

A.3

 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci

nebo

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

EA
[kWh.m-2. rok-1]

bez požadavku

≤ 90

≤ 55

≤ 35

 

nebo

 

Uem 
[W.m
-2.K-1]

 

≤ 0,95 Uem,R

≤ 0,85 Uem,R

≤ 0,75 Uem,R

 

Měně stavební prvky obálky budovy


[W.m
-2.K-1]

U ≤ 0,9*Urec

dle požadavku ČSN 73 0540-2

a vyhl. č. 78/2013 Sb.

 

Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EAoproti stavu před realizací opatření

[%]

≥ 20 %

≥ 40 %

≥ 50 %

≥ 60 %

 

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.41)

[-]

Ne

Ne

Ne

Ano

 

 

Jak podat žádost?

Příjem žádostí je uskutečňován výhradně elektronicky, prostřednictvím webových stránek, například v rámci výzvy IROP. Jak jsme již uvedli, samotné podání žádosti pro vás dokážeme zařídit.

Kdo může podat žádost?

Oprávněným žadatelem mohou být přímí vlastníci rodinných domů, a to ať už jde o starší nemovitost, nebo o novostavby. Mohou to být také majitelé panelových domů, jak v podobě fyzických, tak i právnických osob.

Žádost aktuálně není určena pro ty, kteří žádají o výměnu kotle na tuhá paliva. Pro ně je určena podpora vypsaná v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, která si klade za cíl snížit emise z lokálního vytápění domácností.

Máte jakýkoliv dotaz, či zájem o naše služby? V takovém případě

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Dotaz:
Akce na zateplení


Aktuality