Zateplení fasád, domu, střechy, stropu

Rádi bychom Vám nabídli naše služby. Firma Roach Stav s.r.o. vznikla přechodem z firmy Filip Hanus, která působí na trhu od roku 2005, základem vzniku byla rolex imitacion zvýšená poptávka námi nabízených služeb, kterou jsme díky spokojenosti našich zákazníků zaznamenali. Naší hlavní činností je zateplení fasád, ale také jsme schopni realizovat komplexní zateplení domu (výměna oken a dveří, zateplení střechy, zateplení stropu a zateplení podlah ), také se zabýváme rekonstrukcí domů a bytů, můžeme Vám zajistit i tepelná čerpadla a solární panely.

Zateplení fasád

Oblast naší působnosti se především zaměřuje na Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj, cena zateplení fasád v této oblasti viz. ceník zateplení. Stejně jako my, tak i všechny materiály, které používáme pro tuto činnost jsou zapsány v seznamu výrobků a technologií v programu "Zelená Úsporám".

K zateplení fasád používáme certifikované zateplovací systémy od firem WEBER, CERESIT, BAUMIT. Tito výrobci se zateplením fasád zabývají již dlouhá léta a v tomto oboru patří mezi top firmy.fake rolex kaufen Pokud si pro zateplení fasády vyberete jednoho z těchto výrobců, tak získáte vysoce kvalitní a lety prověřené certifikované systémy. Samozřejmě jsme schopni realizovat zateplení fasád od všech výrobců.

Na námi zateplené fasády poskytujeme záruku v délce 60 měsíců.

Co Vám přinese zateplení fasád?

Zateplením fasády především snížíte spotřebu energie na vytápění Vašeho domu, ale zároveň získáte i nový a modernější vzhled budovy. Zateplení fasády má kladný vliv na celou stavbu, také se značně prodlouží životnost Vašeho domu a v neposlední řadě Vám zateplení fasád zhodnotí tržní cenu domu. Zateplením fasád se dá ušetřit 30 až 60% nákladů na vytápění, to se rovná nížší provozní výkon topné soustavy, což vede k jeho delší životnosti.

Zateplení fasád je investice, která se Vám vrátí a díky dotacím z programu Zelená úsporám je délka návratnosti podstatně kratší.

Zelená úsporám na zateplení fasád a mnoho dalšího...

Díky programu Zelená úsporám můžete zažádat o dotaci na zateplení Vašeho domu.

Dotace ze "zelené úsporám" můžete žádat na zateplení střechy, zateplení stropu a zateplení podlah, ale i na výměnu oken a výstavbu RD v pasivním standardu. Žádosti v rámci programu Nová Zelená úsporám by se měly začít přijímat od srpna 2013. O dotace se může žádat jak před realizací zateplení,tak i po realizaci. Vztahuje se to na všechny realizace,které byly provedeny po 1. lednu 2013 

Není možné žadát o dotaci na opatření, které jste provedli před datem 1.1.2013

 

V rámci programu Zelená úsporám Vám nabízíme:

Vyhodnocení situace, odhad maximální výše dotace, seznámení se všemi kroky předcházejícími podání žádosti o dotaci.
Vyrobíme podklady, zaměříme dům, prostě využijeme všech dostupných podkladů, abychom hospodárně získali, co potřebujeme.
Vyrobíme projekt se všemi požadovanými náležitostmi jako přílohu k žádosti o poskytnutí dotace.
Zkompletujeme a podáme žádost na příslušné pracoviště. A vy se nemusíte o nic starat.

 

Kontaktujte nás na Tel: 739 909 367, nebo pište na mail: roachstav@email.cz

Akce na zateplení


Aktuality